Hodnocení podzimní části dorostu

V průběhu podzimní části si hráči osvojili různé  dovednosti. Vzhledem k tomu, že tým  neabsolvoval letní přípravu z důvodu skladby týmu,  byla podzimní část z větší části zaměřena na rozvoj  herních činností jednotlivce. Hráči absolvovali také  takticko – metodickou přípravu, kde se učí rozbor utkání s následným vyhodnocením klíčových momentů v zápase, herních výkonů a hledání optimálních řešení herních situací.

Dále se velmi dobře adaptovali do zvoleného herního rozestavení, kde dominuje 4-3-3 s vysokým presinkem a snahou o přečíslení v křídelních prostorech v útočné  fázi. Aktivní obrana při obranné činnosti se nám příliš nedaří.

 Další variantou je klasické 4-4-2, které uplatňujeme spíše při defenzivnějším pojetí, nebo při hře na dominantní stopery soupeře. Třetí alternativou je „autobus“ 4-1-4-1, ale tuto variantu hrajeme velmi výjimečně, vzhledem k absenci štítového záložníka.

Co se sportovního hlediska týče, hlavním cílem bylo zapracování „dvoutisícovek“ do sestavy, co se nám daří, snad mohu říci nad očekávání dobře. Na druhou stranu je  třeba si otevřeně říct, že nám chybí jistá setrvačnost ve výkonech u starších ročníků.

Dále bych ocenil prozatímní vysokou tréninkovou kázeň většiny hráčů a podporu  fanoušků, kteří mnohdy byli oním pomyslným hnacím motorem a žolíkem. Poděkování za komfortní péči patří také paní Jarmile Zajíčkové – vedoucí týmu, dále všem zúčastněným pořadatelům a čárovým rozhodčím a v neposlední řadě  vedení klubu, které vznik dorosteneckého týmu umožnilo.

Zbyněk Zahradník - trenér